Brigitte Tel, projectbegeleider Sterk Techniek Onderwijs Almelo e.o.

“Het project circulair Tiny Houses bouwen sluit aan op de doelen van STO Twente”
26/8/21
Ondernemen
Paul Spendel
Paul Spendel
paul.spendel@stotwente.nl
Deel dit artikel

Op Het Erasmus vmbo in Almelo vindt onder de vleugels van Sterk Techniek Onderwijs Twente een bijzonder project plaats: een Tiny House bouwen. Brigitte Tel, projectbegeleider Sterk Techniek Onderwijs Almelo: “In dit STO techniekproject werken leerlingen en docenten BWI en PIE van verschillende vmbo-scholen, het ROC van Twente, het Technasium én bedrijven straks samen. We bouwen letterlijk aan het Twente van morgen.”

Brigitte: “Het Technasium is al een aantal jaren betrokken bij een project waarbij leerlingen een (verrijdbaar) Tiny House ontwerpen. Bij een dergelijk project is er altijd een opdrachtgever, in dit geval de stichting Hibertad die zich richt op duurzaam bouwen. Eberhard Dijkhuis is één van de oprichters van Hibertad en heeft een eigen bouwbedrijf. Hij legt de focus op het circulaire aspect in de bouw.”

Van plan tot praktijk

De vraag van Eberhard aan de sector Techniek (PIE en/of BWI) van het vmbo van Het Erasmus was of zij het Tiny House niet alleen willen ontwerpen, maar ook daadwerkelijk ecologisch willen bouwen. Brigitte: “Het idee is dat het verrijdbare Tiny House uiteindelijk voor het gebouw van stichting Hibertad komt te staan en een tentoonstellingsfunctie krijgt. Bezoekers kunnen er doorheen lopen en informatie krijgen over dit product. Vanwege de omvang van het traject is aan het projectleidersteam van STO Almelo e.o. gevraagd of dit iets was om binnen STO op te nemen. De reacties waren direct enthousiast. We kijken nu naar bedrijven die hieraan mee willen werken en in welke vorm. Doordat dit project nu onder STO Twente valt kunnen we groter denken en bij andere instellingen die mee willen doen ook een Tiny House project opstarten. Minstens zo belangrijk in dit project is dat we niet alleen het Tiny House bouwen, maar met z’n allen onderzoeken hoe we dit soort projecten deel uit kunnen laten maken van het onderwijs en de onderwijsorganisatie, ook vanuit de visie op burgerschapsvorming en innovatief onderwijs.”

Aanpak

Brigitte: “We hebben nu het plan opgevat om het Tiny House op het schoolplein te bouwen, zodat dit voor iedereen zichtbaar is. Vanaf augustus 2021 willen we met meerdere ‘huisjes’ starten. Hoe mooi zou het zijn als er straks bij alle vmbo-scholen in Almelo een Tiny House staat dat de leerlingen zelf hebben gemaakt? Hierbij willen we minstens één andere school betrekken en ervaring opdoen. Voor deze bouw maken de leerlingen van het Technasium een ontwerp en de leerlingen van het ROC een bouwtekening. Het Tiny House moet vervoerbaar zijn via de weg, hernieuwbare materialen bevatten en het moet low-budget te maken zijn.”

Kijk zelf mee

Via deze link kunt u een voorbeeld zien van het bouwproces van een Tiny House. https://www.marjoleininhetklein.com/mijn-tiny-house/bouw-tiny-house-marjolein-in-het-klein/

Doelstellingen STO Twente

Tot slot vat Brigitte samen waarom dit project zo mooi onder de doelstellingen van STO Twente valt: “Het is technisch en ecologisch vernieuwend richting de bouw, daarbij sluit het aan bij de visie van scholen op burgerschap. Eveneens werken in dit project meerdere vmbo-scholen, het Technasium en ROC van Twente samen en binnen al deze niveaus komen de leerlingen in aanraking met nieuwe technieken. In dit project werken de profielen PIE en BWI samen, dit is nog uit te breiden met andere profielen. Eveneens is het een heel zichtbaar project, door de bouw midden op het schoolplein zien leerlingen uit het eerste en tweede jaar wat er komt kijken bij het bouwproces van een Tiny House en ontdekken zij zelf hoe praktisch en leuk Technische profielen kunnen zijn. Ook voor de docenten geeft het de kans zich blijvend te vernieuwen en is het voor techniekbedrijven een ideaal project om aan te haken.”

Paul Spendel
Paul Spendel
paul.spendel@stotwente.nl
Deel dit artikel